Cenovnik trošškova dostave:

do 0,5 kg: 240,00 Din
od 0,5 do 1 kg: 275,00 Din
od 1 do 2 kg: 336,00 Din
od 2 do 5 kg: 435,00 Din
od 5 do 10 kg: 570,00 Din
od 10 do 20 kg: 800,00 Din
od 20 do 30 kg: 920,00 Din
od 30 do 50 kg:1250,00 Din

Za sve otkupne pošiljke naplaćuje se dodatnih 0.67% od iznosa otkupnine, a minimalno 40 din.
Kuriska služžba zadržžava pravo promene cene dostave, u zavisnosti od njihove poslovne politike.

Sva obavešštenja na ovom sajtu su u komercijalne svrhe. Istaknute cene na sajtu su sa uračunatim PDV. Zadržžavamo pravo izmene tehničkih opisa i drugih podataka o proizvodima bez prethodne najave. U slučaju da dođe do promene cene, u toku obrade porudžžbine, vama će se obračunati cena po kojoj ste poručili. Eventualne, nenamerne grešške su moguće i unapred se izvinjavamo.

Nije se potrebno registrovati

Da bi ste pristupili poručivanju nije potrebno prethodno se registrovati.

Poručivanje je lako i jednostavno

Potražžite proizvod koji vas zanima. Za to koristite opciju "kompletan asortiman" ili se služžite pretragom.
Svi artikli su sortirani po svojim grupama, podgrupama i na kraju serijama.
Nakon ššto ste prošnašli žželjeni artikal možžete se informisati da li je on dostupan ili nije.
Ukoliko je dostupan, možžete ga odmah staviti u korpu.
Ukoliko nije dostupan, možžete pozvati ili poslati mail sa upitom o tačnom vremenu nove nabavke.

Pregled korpe

U svakom momentu sadržžaj korpe vam se nalazi sa leve strane. Dok pretražžujete artikle, možžete odmah,
jednostavno, povećati ili smanjiti količinu određenog proizvoda ili, pak potpuno ga ukloniti iz korpe.
Sve vreme imate informaciju o ukupnoj ceni sadržžaja vašše korpe.
Kada ste završšili sa ubacivanjem proizvoda, jednostavno kliknite na "sadržžaj korpe" ili na "korpu" u gornjem, desnom, uglu sajta.
Na novoj stranici prikazace vam se lista sa specifikacijom svih artikala u korpi. I ovde možžete uneti poslednje izmene. Nakon toga, s leve strane, u polja, unesite vašše podatke i poššaljite porudžbinu.

Obrada porudžžbine

Specifikaciju vašše porudžžbine dobijate na vašš mail.
U roku od dan, dva, pozvaće vas naš zaposleni kako bi potvrdio porudžžbinu i informisao vas o eventualnim
promenama u dostupnosti žželjenih artikala. Tom prilikom će vas obavestiti kada možete očekivati i pristizanje paketa.
Paketi se ššalju u kratkom roku (36 sati), osim ako nije drugačije dogovoreno. Pakovanje robe se ne naplaćuje.

Trošškovi dostave

Trošškovi dostave nisu uračunati u istaknute cene artikala. Ove trošškove posebno obračunava kurirska služžba.
Zahvaljujući posebnom ugovoru, našši kupci imaju poseban, povoljniji cenovnik.
Cena poššiljke se određuje na osnovu količine paketa i njihove težžine. Ovaj cenovnik je istaknut, odmah pored.
Za porudžžbine ciji račun iznosi iznad 3.500,00 Din tršoškove dostave snosimo mi.

Plaćanje

Plaćanje robe je po pristizanju paketa. Dakle, pouzećem. Ukoliko neko žželi, možže da plati preko računa, ali je to potrebno posebno naglasiti u napomeni prilikom slanja porudžžbine.
Račun koji dobijete u paketu obavezno sačuvajte zbog ostvarivanja prava reklamacije i garancijskog servisa.
Ukoliko se radi o pravnom licu, slanje robe se vršši tek po uplaćenom računu.

Preuzimanje poššijke

U zavisnosti od mesta stanovanja, poššiljka će vam stići u roku 1-2 dana. Kuriri tokom celog dana vršše isporuku.
Budite dostupni na telefon. Kurir dva puta pokuššava isporučiti. Ukoliko bude neušpešno, poššiljka se vraća nama.
Pozvaćemo vas ponovo. Prilikom preuzimanja paketa potrebno je vizuelno pregledati paket da slučajno ne postoje neka vidna ošštećenja. Ukoliko je transportna kutija ošštećena ili posumnjate da je artikal možžda ošštećen, odbijte prijem poššiljke i odmah nas obavestite telefonom.

ŽŽelite da vratite robu

Od prijema robe imate pravo da u roku od 14 dana vratite robu.
Za to postoje određeni uslovi.
Molimo vas, obavezno pročitajte  "Reklamacija i garancija" kako bi ste se upoznali o detaljima povrata robe.

Korisničko ime:

Naziv firme:

Hvala Vam što ste se odlučili za saradnju sa nama.

Registracijom na sajtu obezbeđujete sebi jednostavan i brz način da poručite robu.
Zahvaljujući on-line katalogu, možete lako i pregledno doći do asortimana koji vas zanima. U portalu namenjenom biznis korisnicima imate priliku da osim detalja i slike proizvoda dobijete informaciju o ceni i prisutnoj količini na našem lageru.

Registracija je moguća samo za firme, fizička lica još nisu u mogućnosti da se registruju.

Kako bi dobili svoje korisničko ime i lozinku, potrebno je da popunite sledeći formular:

Korisničko ime*  
Kompanija*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
PIB*
Kontakt osoba*
Telefon*
E-pošta*  
*Obavezna polja
Podnesi zahtev